יום רביעי, 30 במאי 2012

מעגלי הקשבה קהילתיים

בעבודתי בקיבוצים וקהילות אני נוהג להיעזר בשאלות מעצימות המעודדות את המשתתפים להתבונן בערכי הליבה שלהם בהקשר לחיים המשותפים בקהילה. להלן דוגמה לשאלות שכאלה:

  • על מה אני מכיר תודה בקהילה שלי?
  • מה המתנה שישי לי להציע לחיזוק תחושת השותפות בקהילה?
  • למה אני  מוכן להתחייב כצעד אישי לבניית קהילה מגובשת יותר?
  • עד כמה אני מרגיש שייך לקהילה זו?
  • מהם הספקות\ההתנגדויות שיש לי בקהילה?
הדגש במעגל מושם על הקשבה לכל הקולות וברור אותנטי משותף של מה מחבר אותנו כאן ומהם אתגרים העומדים לפני הקהילה בתחומים שונים  כגון - חינוך, אורח חיים, כללי התנהגות וכדומה.

לאחרונה אני נקרא לקהילות בהם חיים חילונים ודתיים מזרמים שונים יחדיו, והאתגר הוא למצוא איזון בין חופש הפרט במרחב הציבורי ובין כיבוד אורחות החיים של מגזרים שונים.